Een samenwerkingsverband tussen ouders, jongeren, vrijwilligers, opleiders, begeleiders en zelfstandige initiatieven. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen we opvoeding voor kinderen met een beperking bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen zorgen voor een veilige omgeving. Door middel van een netwerk rondom het kind en hun familie willen wij zorgen voor de juiste hulp, op de juiste plek.

– signalering
– meedenken met problemen thuis
– bijstaan bij crisis
– aansturen van de jongeren
– uitzoeken school, stage, werk
– aanvragen (wajong/pgb)
– contacten sociaal team / instellingen
– vrijetijdsbesteding / sociale contacten
– activiteiten ouders: koffieochtenden / thema-avonden
– activiteiten kinderen: uitjes, speelochtenden
– activiteiten jongeren: chillclub, bowlingavond, zwemclub, (huiswerkbegeleiding)
– buddy en maatjes projecten

Zonder vrijwilligers is dit niet mogelijk. Wij stellen ze u dan ook graag voor:

Diana Wagenaar
Miranda Baars
Jessica Besten

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube